2018 yılı Elektrik Dağıtım Bedelleri
 
AG dağıtım bedeli :  0,037704  TL/kWh
YG dağıtım bedeli : 0,018203  TL/kWh