Main Page » Announcements » ÜLKE MASALARI OCAK BÜLTENİ

ÜLKE MASALARI OCAK BÜLTENİ

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İhracat Genel Müdürlüğü

Sayı : 64965888-774.01.03
Konu : Ülke Masaları Bülteni

          Bilindiği üzere, ihracatçı firmalarımızın uluslararası rekabet güçlerinin artırılması, ihraç pazarlarındaki fırsatları değerlendirmeleri ve karşılaşabilecekleri engellere hazırlıklı olmalarını sağlamak doğrultusunda başta hedef ve öncelikli ülkeler olmak üzere firmalarımıza dış pazarlarla ilgili en güncel ve doğru bilginin sağlanması ve çeşitli ülkelerde resmi kurumlar tarafından alınan ihracatımızı doğrudan etkileyebilecek kararlar hakkında güvenilir bilginin temini ihracatımızın gelişimi açısından büyük önem taşımaktadır.
          Bakanlığımızca bu amaçla hazırlanan “Ülke Masaları Bülteni”nin ikinci sayısı ekte iletilmektedir. Aylık periyotta yayınlanmakta olan bültende dış pazarlarda ticaretimizi doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilecek düzeydeki kararlar (çeşitli ürünlere uygulanan gümrük vergilerinin yükseltilmesi, vergi dışı önlemler vb.) ile ticari faaliyetler ve etkinliklere ilişkin haberler yer almaktadır.2019 Ocak ayı bültene ulaşmak için tıklayınız>>


22.01.2019