Main Page » Announcements » ÜLKE MASALARI ARALIK BÜLTENİ

ÜLKE MASALARI ARALIK BÜLTENİ

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İhracat Genel Müdürlüğü

Sayı : 79463301-774.01.03
Konu : Ülke Masaları Bülteni 

          Bilindiği üzere, ihracatçı firmalarımızın uluslararası rekabet güçlerinin artırılması, ihraç pazarlarındaki fırsatları değerlendirmeleri ve karşılaşabilecekleri engellere hazırlıklı olmalarını sağlamak doğrultusunda başta hedef ve öncelikli ülkeler olmak üzere firmalarımıza dış pazarlarla ilgili en güncel ve doğru bilginin sağlanması ve çeşitli ülkelerde resmi kurumlar tarafından alınan ihracatımızı doğrudan etkileyebilecek kararlar hakkında güvenilir bilginin temini ihracatımızın gelişimi açısından büyük önem taşımaktadır.
          Bakanlığımızca bu amaçla hazırlanan “Ülke Masaları Bülteni”nin ilk sayısı ekte iletilmektedir. Aylık periyotta yayınlanacak olan bültende dış pazarlarda ticaretimizi doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilecek düzeydeki kararlar (çeşitli ürünlere uygulanan gümrük vergilerinin yükseltilmesi, vergi dışı önlemler vb.) ile ticari faaliyetler ve etkinliklere ilişkin haberler yer alacaktır. Ayrıca, Bakanlığımızca belirlenen hedef ve öncelikli ülkelerden
başlamak üzere bültenin her sayısında seçilen ülkelere ihraç potansiyeli taşıyan ürünleri de içeren ülke bulgularına da yer verilmesi planlanmaktadır.


2018 Aralık ayı bültene ulaşmak için tıklayınız>>


22.01.2019