Main Page » Announcements » KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı 2018

KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı 2018

İdare Başkanlığımızın KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında “2018 / 01 – İllerde Rekabet Avantajına Sahip İmalat Sanayi Sektörlerinin ve Yazılım Sektörünün Rekabet Gücünün Geliştirilmesi” konulu Proje Teklif Çağrısı yürürlüğe girmiştir. Çağrı kapsamında ulusal sanayi stratejileri ve bölge – sektör özelinde farklılaşan KOBİ ihtiyaçları dikkate alınmıştır. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda ilimizde NACE REV 2. Sınıflamasına göre;
Aşağıda belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler programa başvuru yapabilecektir.

NACE REV. 2 KODU SEKTÖR ADI
31 Mobilya İmalatı
25 Makine ve teçhizat hariç, fabrikasyon metal ürünleri imalatı
22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı
27 Elektrikli teçhizat imalatı
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı
21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı
26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı
30,3 Hava ve uzay araçları ve ilgili makinelerin imalatı
62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetlerProje çağrısının toplam bütçesi imalat sanayi işletmeleri  için 500.000.000 TL, yazılım sektörü işletmeleri için 200.000.000 TL olmakla birlikte; proje başına 300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz 700.000 TL ‘ye kadar geri ödemeli olacak şekilde toplam 1.000.000 TL’ye kadar destek verilebilecektir. Ayrıca başvurulduğu takdirde; uygun görülen proje gider  tutarının %30’una kadar erken ödeme, KOSGEB bütçe imkanları dahilinde teminat karşılığında yapılabilecektir.
Proje sunacak işletmelerin KOSGEB veri tabanına kayıtlı 2017 KOBİ Beyannamelerinin onaylı olması gerekmektedir. Proje Teklif Çağrısı başvuru tarihleri 24 Nisan -22 Haziran 2018 olarak belirlenmiştir. İşletmeler belirtilen başvuru süresi içerisinde KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden başvuru yapabilecektir. Proje Teklif Çağrısının tam metni ve program hakkında  detaylı bilgi www.kosgeb.gov.tr  kurumsal internet sayfasında yer almaktadır.

Gelen evrak için lütfen tıklayınız>>


18.05.2018