Ana Sayfa » Duyurular » TEHLİKELİ ATIKLAR HK.

TEHLİKELİ ATIKLAR HK.

SAYIN SANAYİCİMİZ;
                                   KAYSERİ
  
          30 Temmuz 2008 tarih ve 26952 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde PETDER (Petrol Sanayi Derneği İktisadi İşletmesi)’in Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 4 Eylül 2008 tarihinde yetkilendirilmiş kuruluş olarak atandığı ve 21 Haziran 2016 tarihinde 10 yıl süreli Yetkilendirilmiş Kuruluş Belgesini yenilediği, atık motor yağı üreticileri tarafından teslim edilen yağ miktarının yeterli olmadığı ve teslim edilmeyen atık motor yağlarının büyük bir kısmının yasadışı akaryakıt faaliyetlerinde kullanıldığı, hali hazırda tek yetkili kuruluş olarak işletmelerde çeşitli sebeplerle ortaya çıkan atık motor yağlarının yönetmelik hükümlerine uygun olarak toplanacağını bertaraf ettirileceğini ve yasal belgeleme işlemlerinin eksiksiz yerine getirileceğini beyan ve taahhüt ettiği, bu işlemler için herhangi bir ücret talep edilmeyeceğini ve sürecin yasalara uygun olarak yerine getirilmesi ve raporlanması için maliyetlerin PETDER tarafından karşılanacağı belirtilmektedir.
          Bu kapsamda, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği’nin 13. Maddesinde “Atık motor yağı üreticileri veya bunların yetkilendirilmiş kuruluşları tarafından toplanır. Bunlar dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından atık motor yağları toplanamaz.” İfadesi gereğince, bahse konu hükümlere uymayanlara Çevre Kanunu kapsamında idari para cezasının uygulanacağı hususunda;
           Gereğini bilgilerinize sunarım.
                                                                                        
                                                                                                                Abdül Baki ULUDAĞ
                                                                                                                Bölge Müdürü        


22.08.2017