MİSYON

Evrensel kalite standartlarında hizmet mükemmelliğini yakalayarak katılımcılarımızın sorunlarının çözülmesine,işlerini geliştirmelerine,  tanıtımlarına katkı sağlayarak, eğitim ve araştırma çalışmalarını teşvik etmek bu konularda proje üreterek Türkiye’deki ve Dünyadaki OSB’ler ile işbirliği içerisinde olarak katılımcılarımızın memnuniyetlerini en üst düzeyde tutarak yaratıcı, çözüm odaklı ve yenilikçi yaklaşımla örnek bir Organize Sanayi Bölgesi modeli oluşturarak markalaşmak.
 

VİZYON

Çevreye ve toplumun ihtiyaçlarına duyarlı, hizmet kalitesini sürekli geliştiren, öğrenen bir OSB yaklaşımıyla kesintisiz,kaliteli, katılımcıların memnuniyetini ön planda tutan hizmet sunarak üretimde, ihracatta, istihdamda, yenilikçilikte Türkiye’de Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri arasında örnek gösterilen ve Dünyaca tanınan bir sanayi bölgesi olmak.

 

MİMARSİNAN OSB KALİTE POLİTİKASI

Hizmet etmekte olduğumuz katılımcılarımızı, memnun edebilmek, ihtiyaçlarını zamanında, etkin ve doğru şekilde yerine getirebilmek, bunun için en üst standartlardan faydalanarak beklentilerini karşılamaktır.

Bu politika doğrultusunda hedeflere ulaşmak için;

• Güncel OSB kanunlarına ve yönetmeliklerine uygun çerçevede, etkin ve verimli bir sistem uygulamak, geliştirmek ve bunun için her türlü kaynaktan faydalanmak,
• Kalite sisteminin etkin bir biçimde kullanılmasını sağlamak için personellere sürekli sistem hakkında eğitici faaliyetlerde bulunmak,
• Çevre ile uyumlu, doğal kaynakların kullanımına saygılı üretim yapılmasını teşvik etmek,
• Kurumsal saygınlığı artırarak öncü ve örnek bir kurum olma imajını sürdürmek,
• İç ve dış konular, ilgili tarafların beklentilerini dikkate almak,
• Risk ve fırsatlar çerçevesinde proseslerin iyileşmesini sağlamak,
• Sosyal sorumluluk bilinciyle, şeffaf, adil, hesap verebilir bir yönetim anlayışını benimsemek ve benimsetmek,
• Katılımcı memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak,

KALİTE POLİTİKAMIZDIR